Nieuws

Nieuws per 11-02-2019
01. Workshop Interactief Voorlezen.

Alle gastouders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de workshop Interactief Voorlezen bij te wonen. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland. Datum: woensdagavond 13 maart en dinsdagavond 26 maart. Locatie: Bibliotheek te Tiel.

Ook ouders zullen voor deze workshop nog een uitnodiging ontvangen. Een leuke en leerzame avond waarin iedereen handvaten krijgt aangereikt om het leesplezier samen met je (gast)kind te verhogen!

Nieuws per 06-12-2018
10. Gastouderbureau TOBi heeft hoge score behaald bij klantevredenheidsonderzoek!

Enige tijd geleden zijn alle ouders/verzorgers van TOBi benaderd door tevreden.nl voor een klanttevredenheidsonderzoek. Wij kunnen hierbij trots vermelden dat wij een tevredenheidsscore hebben behaald van: 8,6. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee en wij streven er naar deze kwaliteit natuurlijk ook in het nieuwe jaar weer voort te zetten!

Nieuws per 30-11-2018
9. Nieuwe gastouders gezocht!

Gastouderbureau TOBi is eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe gastouders. Wil jij je eigen gastouderopvang gaan opstarten in de Betuwe of Land van Maas en Waal, maar weet je nog niet hoe of bij welk bureau? Lees eens de praktijkervaring van onze Gastouder in het zonnetje of bekijk ons inspectierapport (in te zien onder nieuwsitem 3). Meer informatie omtrent opleiding, kwaliteitscriteria en andere voorwaarden vind je hier.

Nieuws per 15-11-2018
8. Voorlezen hoog in het vaandel.

Als eerste gastouderbureau in de Betuwe heeft gastouderbureau TOBi via Bibliotheek Rivierenland het certificaat ‘Voorleescoördinator’ behaald. Hiermee laten wij zien dat wij als bureau het belang van voorlezen aan jonge kinderen en kwaliteit in de gastouderopvang hoog op de agenda hebben staan!

Nieuws per 05-11-2018
7. Gastouders van TOBi getraind in het nieuwe afwegingskader Meldcode Kindermishandeling.

Alle gastouders hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen aan deze cursus. De Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe de gastouder moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van stap 4 en 5 van de meldcode. De gastouders leren met behulp van een nieuw afwegingskader te bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid van het kind in kwestie en of ze zelf ook in staat zijn om hulp te bieden.

Nieuws per 19-10-2018
6. Herziening contracten voor 2019 en uurtarief gastouder

Elk jaar ontvangen onze gastouders bijlagen van de overeenkomst van opdracht met de vraag om deze samen met de ouders in te vullen en te ondertekenen. Wij hebben de gastouders het advies gegeven om het uurtarief in 2019 met een maximum te verhogen van 4,02 %. Dit als gevolg van de indexering van het maximale uurtarief waarover de belastingdienst volgend jaar de kinderopvangtoeslag berekent. Deze is voor 2019 op 6,15 euro per uur per kind gesteld. Wij zien alle nieuwe contracten graag zo snel mogelijk weer ondertekend retour bij het gastouderbureau!

Nieuws per 05-10-2018
5. Nieuwe, verlaagde, bureaukosten voor 2019!

Gastouderbureau TOBi verlaagt haar bureaukosten voor volgend jaar. De oudercommissie heeft hiervoor een positief advies afgegeven. Dit betekent in de meeste gevallen dat vraagouders in 2019 minder kosten kwijt zijn aan gastouderopvang via TOBi!

Nieuws per 05-08-2018
3. GGD inspectie en beproefde kwaliteitseisen.

Voor de zomervakantie is gastouderbureau TOBi gecontroleerd door de GGD. Uiteraard voldoen wij, zoals elk jaar, ook dit keer weer aan alle wettelijke eisen die gesteld worden door de Wet Kinderopvang. Het nieuwe rapport is hieronder in te zien.

definitief inspectierapport 2018

Nieuws per 11-07-2018
2. Bureaukosten voor gastouderopvang.

Bureaukosten voor gastouderopvang verschillen enorm. Als vraagouder weet je vaak niet waarom er zoveel verschil tussen de gastouderbureaus is. Het gaat bij de ouders vooral om de gastouder want die is direct betrokken bij de opvang van de kinderen. Het gastouderbureau is achter de schermen aan het werk, het is daarom niet zichtbaar wat er allemaal gedaan wordt!

Gastouderbureau TOBi is een kleinschalig regionaal bureau met een kantoor in Tiel waardoor jij als vraagouder en alle gastouders de mogelijkheid hebben om persoonlijk langs te komen. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en proberen de gastouders te begeleiden zodat ze niet het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Gastouder zijn is een zelfstandig beroep. Ondanks de opvangkinderen zit de gastouder veel in haar huis en heeft geen directe collega. Gastouderbureau TOBi biedt op locatie thema avonden/dagen aan waarbij de gastouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Mocht jij je als vraagouder je dan afvragen via welk gastouderbureau de opvang moet plaatsvinden, dan adviseren wij jou om vooral met de gastouder te overleggen waar zij zich het meeste thuis voelt. De gastouder weet wat het gastouderbureau wel of juist niet doet en dat kan niet alleen bepalend zijn voor de waardering van haar eigen werk, maar ook voor de kwaliteit van opvang van jouw kind!

Nieuws per 25-05-2018
1. Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanaf vandaag is de wet AVG in werking getreden. Dit betekent dat wij als gastouderbureau er alles aan doen om jouw privacy  te waarborgen en daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om gaan. Meer informatie hierover lees je in onze privacy policy.

Reacties zijn gesloten.