Tarieven

Kosten gastouderopvang

Elke gastouder bepaalt haar eigen uurtarief. Het tarief hangt af van het soort opvang (aan huis of bij de gastouder), het aantal kinderen, en het aantal uur per maand. De gastouder bespreekt in het kennismakingsgesprek met de vraagouder wat haar uurtarief is.

Kosten opvang aan huis

Voor opvang in het huis van de vraagouder gelden andere tarieven. De gastouder krijgt een vast uurtarief (minimaal het minimumloon) ongeacht het aantal kinderen.

Daarnaast moet je als vraagouder er rekening mee houden dat in sommige gemeentes bij het opstarten van opvang aan huis legeskosten geheven worden. Deze kosten dienen éénmalig te worden voldaan. Meer informatie kun je ook opvragen bij het gastouderbureau.

Bureau- en begeleidingskosten per kind

Naast het uurtarief wat je aan de gastouder betaalt, betaal je maandelijks als vraagouder bureaukosten aan het gastouderbureau.

Goed nieuws:

Gastouderbureau TOBi verlaagt haar bureaukosten per uur in 2020! Door een hogere kinderopvangtoeslag èn verlaging van onze bureaukosten ben je dus in principe per saldo minder kwijt aan kosten voor gastouderopvang.

Neem voor meer informatie over onze tarieven en een proefberekening contact met ons op. Wij maken dan samen met jou een berekening van de kosten op basis van de contracturen, het uurtarief van de gastouder en het aantal kinderen wat opvang zal gaan gebruiken. Het intake gesprek voor ouders is overigens geheel vrijblijvend en kosteloos.

Waarom bureau- en begeleidingskosten betalen?

De gastouderopvang wordt door een gastouder geleverd en de ouder heeft hierdoor voornamelijk met de gastouder te maken. Toch vragen alle gastouderbureaus bureau-, begeleidingskosten. Je kunt je afvragen waar die kosten voor bedoeld zijn en waarom er tussen de gastouderbureaus grote verschillen in deze kosten zijn.

In de eerste plaats heeft een gastouderbureau een zogenaamde kassiersfunctie. Dit houdt in dat het gastouderbureau er maandelijks voor zorgt dat de gastouder uitbetaalt wordt door het incasseren van de bedragen die door de vraagouder afgenomen wordt aan kinderopvang.

Gastouderbureau TOBi hecht veel waarde aan het welbevinden van de gastouders en biedt, daar waar mogelijk, snel hulp en begeleiding bij vragen of problemen over de opvang. Bovendien verzorgt het gastouderbureau jaarlijks de nodige thema avonden om gastouders continue bijgeschoold te houden. Dit vertaalt zich in een betere opvang van jouw kindje bij de gastouder thuis!

Mocht je je als ouder afvragen hoe dat in de praktijk door de gastouder wordt ervaren dan vragen wij je om tijdens het kennismakingsgesprek haar bevindingen te laten geven over de begeleiding van het gastouderbureau.

Kinderopvangtoeslag belastingdienst

  • Voor 2020 geldt een bedrag voor de maximale kinderopvangtoeslag van: € 6, 27 per uur per kind.

Om een beeld te krijgen wat de kosten voor de gastouderopvang zijn kun je een proefberekening maken op de site van de belastingdienst:

www.toeslagen.nl

Vul het aantal uur voor opvang en het gemiddeld uurtarief wat berekend is op jouw persoonlijke situatie in en bekijk wat de kinderopvangtoeslag per kind zal zijn. Op de site van de belastingdienst kun je ook lezen welke criteria er gelden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

Reacties zijn gesloten.