Gastouderbureau TOBi

Wie zijn wij en wat doen wij?

In 2005 is Carolien Meijboom gestart met het opzetten van wat nu gastouderbureau TOBi is. TOBi werkt als zelfstandig, regionaal gastouderbureau en doet zelf alle werkzaamheden die betrekking hebben tot het goed uitvoeren van een eerlijke prijs/kwaliteit verhouding, persoonlijke aandacht voor de gastouders, ouders en kinderen. Wij  organiseren thema avonden op locatie, in het pand waar gastouderbureau TOBi gevestigd is, zodat de gastouders elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk hun deskundigheidsbevordering verhogen.

Jouw kind is je dierbaarste bezit. Daarom is het van groot belang dat de opvang veilig en verantwoord wordt uitgevoerd. De gastouder is voor jou het eerste aanspreekpunt want je kind wordt daar opgevangen. Het gastouderbureau vervult op de achtergrond een belangrijke rol voor de begeleiding en ondersteuning van de gastouders.

Vraag bij het kennismakinggesprek aan de gastouder wat haar bevindingen zijn over het gastouderbureau! Het is voor jou als ouder van belang dat de gastouder zicht prettig voelt bij het gastouderbureau. Daar heeft de gastouder het meest mee te maken en voor jou als ouder is het fijn om te constateren dat de gastouder goed wordt begeleid achter de schermen. Dit betekent namelijk ook betere begeleiding  in de ontwikkeling van jouw kind tijdens de opvang!

Landelijk Register Kinderopvang

Gastouderbureau TOBi is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder het registratienummer: 193464858 en wordt jaarlijks gecontroleerd door de inspecteur van de GGD. Dit is voor jou als ouder van belang, want alleen als je gebruik maakt van geregistreerde opvang, kun je een fiscale tegemoetkoming aanvragen. Alle ingeschreven gastouders, huisgenoten van 18 jaar en ouder en structureel bezoekers tijdens de opvang zijn opgenomen in het personenregister en gekoppeld aan Gastouderbureau TOBi.

Inspectie en inzage inspectierapport Gastouderbureau TOBi 

Elk gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Volgens de Wet Kinderopvang zijn wij namelijk als bureau verplicht om te zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

De inspecteur zet haar bevindingen in een inspectierapport en maakt het rapport openbaar via het landelijke register kinderopvang. Gastouderbureau TOBi heeft sinds de opstart van haar bureau steeds laten zien dat het aan alle eisen van de Wet Kinderopvang voldoet! Het rapport van dit jaar en voorgaande jaren kun je inzien door op de via de link: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf

Oudercommissie

Gastouderbureau TOBi vindt het belangrijk dat de ouders actief betrokken zijn bij het beleid van ons gastouderbureau. Wij hechten veel waarde aan een actieve oudercommissie die onder meer adviesrecht heeft over het algemeen kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, de deskundigheidsbevordering van gastouders, wijziging van de tarieven en de risico en gezondheid inventaris.

Geschillencommissie

Gastouderbureau TOBi is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen Ons intern klachtenreglement (op te vragen bij het gastouderbureau en voor bestaande klanten in te zien in ons online systeem) geeft uitleg hoe te handelen bij een klacht. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u via de website: www.degeschillencommissie.nl een klacht indienen.

Over 2018 is geen klacht van de oudercommissie maar wel een klacht  van een ouder ontvangen en behandeld. De klacht ging over geldzaken en is ongegrond verklaart. Mocht je het klachtenverslag in willen zien dan kun je deze opvragen bij het gastouderbureau.

Opvangmogelijkheden in heel de Betuwe en land van Maas en Waal

Gastouderbureau TOBi biedt flexibele opvangmogelijkheden. Er wordt een persoonlijke urenberekening gemaakt die voor jou van toepassing is.  Dit is vooral ook erg prettig wanneer je onregelmatig werk hebt. Wij bieden twee vormen van opvang aan: opvang in het huis van de gastouder en opvang in het huis van de vraagouder. Voor deze twee vormen gelden andere tarieven.

Gastouderbureau TOBi is een regionaal gastouderbureau met gastouders in héél de Betuwe en land van Maas en Waal. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de beschikbaarheid van een gastouder bij jou in de buurt.

Reacties zijn gesloten.